Årets smitteverner

Årets smitteverner 2022 ble Mone Tsahai Kildal, Bydel Grünerløkka, Grünerløkka smittevern. Hjertelige gratulasjoner til årets flotte prisvinner!

 

 

Fokus på godt smittevernarbeid er ein del av Smittevernforum sin strategi. Styret har difor vedteke at me kan tildele ein pris til eit medlem, ei eining eller ein institusjon innan fagmiljøet som har gjort eit framifrå arbeid sidan sist konferanse.

Kriteriane

  • prisen blir tildelt ein person, ei eining eller ein institusjon som har gjort eit framifrå smittevernarbeid. Døme: små eller store prosjekt, forbetringsarbeid, nyvinningar eller anna relatert til smittevern
  • hverken den/dei som stiller forslaget eller prisvinnar treng å vere medlem av Smittevernforum
  • frist for innsending av er 1. oktober.
  • forslag med begrunning sender ein til post@smittevernforum.no

Vidare saksgang

  • prisen blir til vanleg delt ut årleg, men det er opp til styret å vurdere om den blir utdelt og vidare beslutte kven som blir prisvinnar
  • utdeling finn stad på Smittevernforums årskonferanse
  • prisvinnar(person eller tilsett ved eininga/institusjonen) får dekka deltakaravgift og hotellopphald ved neste års konferanse. Reisa og diett under reisa blir ikkje dekka
  • prisvinnar blir oppfordra til å dele arbeidet sitt ved neste konferanse

Årets smitteverner 2022

Årets smitteverner 2021

Årets smitteverner 2020

Årets Smitteverner 2019

Årets smitteverner 2018

 

 

 

 

 

Gå til toppen