Årets smitteverner 2022

Årets smitteverner 2022

Det var ingen tvil; årets smitteverner er Mone Tsahai Kildal som representerer Bydel Grünerløkka, Grünerløkka smittevern. Hjertelige gratulasjoner til årets flotte prisvinner!

Her er begrunnelsen i nominasjonen:

Mone jobber som helsesykepleier i bydel Grünerløkka i Oslo og er en faglig klippe i det kommunale smittevernarbeidet i Oslo kommune. Hun har vært med å bygge opp og drifte smittevernteamet i bydelen i over 23 år.

Mone er utdannet både helsesykepleier og hygienesykepleier og er en fagressurs inn mot både utdanningsinstitusjoner og andre offentlige og kommunale virksomheter.

For tiden jobber hun med å skrive et kapittel i en ny lærebok rettet mot smittevern og helsesykepleieroppgaver i praksis.

Hun er redaktør for Smittevern-Nytt som har blitt utgitt i 20 år og målgruppen er helsesykepleiere og andre med interesse for smittevern.

Formålet med Smittevern-Nytt er å samle ny, spennende og kanskje ukjent informasjon om temaer innen fagfeltet smittevern, vaksinasjon og reisevaksinasjon.

Mone har vært aktiv i Landsforeningen for helsykepleier og har vært med i arbeidet med organiseringen av norsk helsenett. Deltatt i nettverk for miljørettet helsevern. Jobbet inn mot LHL og sitter i den nasjonale tuberkulosekomiteen (FHI).

Hun har publisert flere artikler, bl.a. «Kunsten å holde seg frisk» i Tidsskrift for helsesøstre (2012) og vært medforfatter i «Does the experience of diarrhoea among travellers vaccinated with whole cell/recombinant B-subunit oral cholera vaccine influence their willingness of being vaccinated again.

Mone har mottatt prisen Den gyldne penn 2012 for eit framifrå smittevernarbeid.

Hun er fast deltaker og bidragsyter i Helseetatens smittevernforum for smittevernsykepleier i Oslos bydeler og et verdsatt medlem av avdelingen Samfunn og folkehelse i bydel Grünerløkka.

I forbindelse med pandemien har hun vært en uvurderlig, faglig veileder for Helseetatens rutineteam.

Mone sier selv at hun trives i jobben og med utfordringene som følger med.

Med sitt rolige og behagelig vesen er hun selve definisjonen på psykologisk trygghet og har en høy stjerne blant både kollegaer og brukere/besøkende/kunder.

Vi synes hun er en verdig kandidat til prisen og vi håper hun får den annerkjennelsen hun fortjener.

 

Bilde er publisert med tillatelse fra Kristian Espen Hanch-Hansen.