Søk stipend

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten deler ut stipendier og priser, søknadsfrist 1. juni!

Fagutviklingsstipend

Gis til et medlem av Smittevernforum med helsefaglig bakgrunn. Stipendet skal stimulere og være en støtte til kurs, hospitering, forskning, forbedringsarbeid, publisering og deltakelse på konferanse. Mottaker forplikter seg til å presentere en kort sammenfatning av resultat/læringsutbytte slik at det kan være til nytte for andre medlemmer.

Stipend til førstegangsdeltakelse

Søker må ha helsefaglig utdanning/bakgrunn eller er student med interesse for smittevern i helsetjenesten. Søker kan ikke tidligere ha deltatt på årskonferansen.

Send inn søknad

Gå til toppen