Om oss

Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten- er et faglig forum for personer, institusjoner og firmaer som er interessert i og arbeider med problemer knyttet til smittevern i helseinstitusjoner. Smittevernforum ble stiftet i 1971.

Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten er et faglig forum for helsepersonell, ledere og andre som har interesse for fagfeltet smittevern, antibiotikastyring og pasientsikkerhet.

Smittevernforum har som mål å fremme kunnskap om smittevern på alle nivåer i helsetjenesten ved å

  • Arrangere årets viktigste smittevernkonferanse
  • Øke kunnskap, engasjement, kompetanse og ferdigheter innen smittevern i helsetjenesten
  • Fremme kunnskap om smittevern på alle nivåer i helsetjenesten

Interesseområdene omfatter forebygging, kontroll og overvåking av smitte og infeksjoner som kan oppstå i tilknytning til diagnostikk, behandling og pleie i helseinstitusjoner. Stadig flere problemstillinger er knyttet til samhandling mellom ulike nivåer i helsetjenesten, noe som innebærer at stadig flere tema også er aktuelle for kommunehelsetjenesten.

Smittevernforum avholder årlig en 2-dagers konferanse med foredrag, diskusjoner og utstilling med demonstrasjoner. Utstillingen er åpen for medlemmene og for alle andre som er interessert i smittevern.

Smittevernforum er engasjert i internasjonalt samarbeid gjennom medlemskap i International Federation of Infection Control IFIC.

 

Gå til toppen