Om oss

Om oss

Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten- er et faglig forum for personer, institusjoner og firmaer som er interessert i og arbeider med problemer knyttet til smittevern i helseinstitusjoner.

Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten er et faglig forum for helsepersonell, ledere og andre som har interesse for fagfeltet smittevern, antibiotikastyring og pasientsikkerhet.

Smittevernforum har som mål å fremme kunnskap om smittevern på alle nivåer i helsetjenesten ved å

  • Arrangere årets viktigste smittevernkonferanse
  • Øke kunnskap, engasjement, kompetanse og ferdigheter innen smittevern i helsetjenesten
  • Fremme kunnskap om smittevern på alle nivåer i helsetjenesten

Interesseområdene omfatter forebygging, kontroll og overvåking av smitte og infeksjoner som kan oppstå i tilknytning til diagnostikk, behandling og pleie i helseinstitusjoner. Stadig flere problemstillinger er knyttet til samhandling mellom ulike nivåer i helsetjenesten, noe som innebærer at stadig flere tema også er aktuelle for kommunehelsetjenesten.

Smittevernforum avholder årlig et tre-dagers konferanse med foredrag, diskusjoner og utstilling med demonstrasjoner. Utstillingen er åpen for medlemmene og for alle andre som er interessert i smittevern.

På generalforsamlingen i 2013 ble et stratergidokument for foreningens arbeid vedtatt.

Smittevernforum er engasjert i internasjonalt samarbeid gjennom medlemskap i International Federation of Infection Control – IFIC.

Smittevernforum ble stiftet i 1971.

Fra 2019 er Maria Vandbakk-Rüther leder av styret i forumet.

Statutter for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten finner du her

Retningslinjer for valgkomiteen

 

Welcome to the webpage of the Norwegian Infection Prevention Society!

The Norwegian Infection Prevention Society is a forum for persons, institutions and companies who are interested in and works in the field of infection control in health institutions. The information in this webpage is kept in Norwegian only.