Kåring av årets smitteverner 2018

Kåring av årets smitteverner 2018

Smittevernforum hadde gleden av å dele ut første «Årets smitteverner» under Smittevernforum på Hell, 2018. Årets smitteverner gikk til smittevernoverlege, Yngve Tveten, ved Sykehuset Telemark.

Yngve Tveten er seksjonsoverlege ved Seksjon for laboratoriemedisin og smittevernoverlege ved Sykehuset Telemark. Yngve ble nominert av sine kolleger med blant annet denne beskrivelsen:

«Han har gjennom et langt yrkesaktivt liv gått i bresjen for et praktisk smittevern. Han har bygget opp smittevernavdelingen på Sykehuset i Telemark der han de siste årene har vært leder. Hans lune kommunikasjonsform, ispedd en god slump med humor, gjør han til en flott formidler av mikrobiologi og smittevern. Ved sin oppofrende væremåte har han satt smittevern på dagsorden, både lokalt i Telemark og nasjonalt»

Gratulerer hjerteligst til årets flotte prisvinner.

Det foregår mye godt smittevernarbeid både lokalt, regionalt og nasjonalt. Smittevernforum oppfordrer alle til å sende inn forslag til kandidater til neste års konferanse.