Årets smitteverner 2019

Årets smitteverner 2019

Styret i smittevernforum ønsker å sette fokus på godt smittevernarbeid. Medlemmene i Smittevernforum har i år nominert fire personer for denne prisen. Under Smittevernforum 2019 ble det delt ut pris til Silje Bakken Jørgensen for sitt fremragende smittevernarbeid.

Silje B. Jørgensen er spesialist i medisinsk mikrobiologi og smittevernoverlege ved Akershus universitetssykehus. Silje disputerte 13.november 2018 under tittelen
«Extended-spectrum beta-lactamases. Aspects on human carriage and distribution in aquatic environments». På denne måten har Silje bidratt med aktuell og nyttig kunnskap til smittevernmiljøet. Silje deltar aktivt i ulike forskningsprosjekter innen smittevern og mikrobiologi og har blitt tildelt midler til flere prosjekter, aktuelt nå bl.a. deltagelse i PILGRIM-prosjektet

Silje er leder Fagrådet i smittevern, mikrobiologi og immunologi i Helse Sørøst og er sekretær i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, og vært smittevernoverlege på Ahus fra 1. april 2011.

Silje har deltatt aktivt i utarbeidelsen av Ahus’ antibiotikastyringsprogram og er aktiv i arbeidet med å sikre etterlevelse av korrekt bruk av antibiotika.

 

Gratulerer hjerteligst til årets flotte prisvinner.

Bilde: Silje sammen med Smittevernkollegaer ved Ahus.