Årets posterprisvinner

Vinneren av årets poster gikk til Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag 5. mai 2017

Posterens tittel: Bruk av hansker i helsetjenesten, posteren kan du lese HER

Den nasjonale arbeidsgruppe består av:

Mette Fagernes & Horst Bentele (Folkehelseinstituttet), Anita Wang Børseth (Helse Midt-Norge), Nora Elsebutangen & Ursula Jadczak (Helse Sørøst), Merete Lorentzen & Hilde Isaksen (Helse Nord) og Berit Bue (Helse Vest).

Hilde Isaksen og Nora Elsebutangen hadde ikke anledning til å være tilstede under prisutdelingen. Oliver Kacelnik (til vestre på bildet) delte ut prisen.

Gå til toppen