ÅRETS POSTERPRISVINNER

ÅRETS POSTERPRISVINNER

Spesialsykepleier Anine Bernhoft Langeland ved infeksjonsmedisinsk seksjon, Haukeland Universitetssykehus vant årets posterpris med posteren: «Hvordan kan sykepleier bidra i lokale antibiotikastyringsprogram?»

Anine Bernhoft Langeland forteller at hensikten med studien var å undersøke om sykepleiere har en rolle i lokale antibiotikastyringsprogram, og se nærmere på hvordan sykepleiere kan bidra. Studien konkluderer med at det må være en tverrfaglig tilnærming for å bekjempe resistensproblematikken. Og at sykepleiere må inkluderes som aktive deltakere i handlingsplaner og lokale antibiotika-team, da sykepleier sitter på førstehåndsinformasjon om pasientens tilstand, er de som sikrer adekvat mikrobiologisk prøvetaking, og administrerer antibiotika på best mulig måte.

Her kan du se posteren til Anine:  Hvordan kan sykepleier bidra i lokale antibiotikastyringsprogram?