Årets posterprisvinner

Årets postervinner 2023

Årets postervinner er Dorthea Hagen Oma, Smittevernoverlege, Seksjon for pasientsikkerhet, Helse Bergen HF (Haukeland universitetssjukehus). Posteren, med tittelen «MRSA og forhåndsundersøkelse; hvorfor holder vi fremdeles på med dette?», argumenterer for at forskriften bør oppheves. «Vårt profesjonelle ansvar innebærer at kursen må justeres når medisinske tiltak gjør mer skade enn nytte». Hjertelige gratulasjoner til Dorthea Hagen Oma!

Årets postervinner 2022

Årets postervinner er Åse Skare, hygienesjukepleiar Helse Førde med posteren Det du ikkje ser - ta ein kontroll! Hjartelege gratulasjonar til årets postervinner!

Årets postervinner 2021

KORSN er årets posterprisvinner 2021

Postertittel er: Fri flyt av Covid-19 informasjon

Stadig skiftende Covid-19 retningslinjer gjorde at kompetansesenteret i smittevern Helse-Nord (KORSN/UNN) så behov for å sikre oppdaterte og forståelige interne anbefalinger i spesialisthelsetjenesten.

Gå til toppen