Smittevernforum 2021

Smittevernforum 2021

Foredragene blir publisert fortløpende

Smittevernforum 2021 ble arrangert på Quality Airport Hotel Gardermoen 18. til 20. oktober

Program Fagkonferanse smittevern

Her er foredragene:

Tirsdag 19 oktober

Blir det et stikk hvert år. Sara Viksmoen Watle

Reisen til null – Gule stafylokokker og protese-infeksjoner. Mette Valberg

Kanyler til nytte og besvær. Ny veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre. Anne Dalheim

Gamechanger for bedre smittevern. Webløsning for registrering av HH og PPE. Mette Fagernes

Onsdag 20 oktober

Hvor går veien videre. Ingrid Smith

Antibiotikastyring og -resistens – hvor går veien videre .Sigurd Høie

Antibiotikastyring i sykehus – Hva finner vi av forbedringspunkter_KAS. Brita Skodvin

Antibiotikaresistens i lys av pandemien. Gunnar Skov Simonsen

Smittevern i samhandlingens tid. Jan Helge Dale

Luft,dråpe, aerosol – hva er hva. Espen Åkervik