Poster

Poster

Ved årskonferansen til Norsk forum for smittevern i helsetjenesten inviterer vi konferansedeltakerne til innsending av poster med faglig innhold.

Posterpresentasjonen gjennomføres med en felles muntlig presentasjon under konferansen. Hver poster får 3-5. minutter til presentasjon (avhengig av antall innsendte postere). Det avholdes skriftlig avstemming blant konferansedeltakerne på årskonferansen hvor 10.000 kr honoreres den posterutstilleren som får flest stemmer. Styret ber vinner av posterpris om ta ut honorar i løpet av inneværende år.

Vi ber om at en Powerpoint side, se vedlegg, fylles ut og sendes til post@smittevernforum.no.
Selve poster trykkes og tas med til konferansen. Vi ber om at posteren er i stående format, og helst ikke mer enn 100 cm bred.

Generelt om stipend:

Stipend er skattepliktig når:

  • det er så nær sammenheng mellom utført arbeid/virksomhet og den fordel som er oppnådd, at det er naturlig å se stipendet som fordel vunnet ved arbeid/virksomhet, jf. Skatteloven § 5-1 første ledd og § 5-10 bokstav a
  • stipendet utbetales som regelmessig personlig understøttelse etter lov eller avtale, jf. Skatteloven § 5-42 første ledd bokstav a.

Kilde: Sticos Oppslag

 

Posterprisvinner 2019: Liv Hellen Skjold Rafoss

Posterprisvinner 2018: Anine Bernhoft Langeland

Posterprisvinner 2017: Nasjonal arbeidsgruppe for Håndhygiene

Posterprisvinner 2016: Pia Cathrin Kristiansen