Poster

Poster

Vi inviterar konferansedeltakarane til å sende inn poster med smittevernfagleg innhald!

Har du/de eit spennande prosjekt-, forbetrings- eller forskningsarbeid som du ynskjer å dele med andre? Då har du sjansen på Smittevernforums årskonferanse. Beste poster, dvs. den posteren som får flest stemmer i ei skriftleg avstemming blant konferansedeltakerne, blir honorert med kroner 10.000.  

Les informasjon og rettleiing for korleis du kan delta HER

Kort oppsummering:

1) Utarbeide eit PowerPoint lysbilde i forkant av konferansen og innan 1. oktober sende til post@smittevernforum.no

2) Utarbeide ein poster som skal henge på postervegg under heile konferansen. Skal ikkje sendast inn

3) Presentere arbeidet munnleg under konferansen

Eksempel på poster

Eksempel på PP lysbilde

 

Generelt om honorar og stipend:

Stipend er skattepliktig når:

  • det er så nær sammenheng mellom utført arbeid/virksomhet og den fordel som er oppnådd, at det er naturlig å se stipendet som fordel vunnet ved arbeid/virksomhet, jf. Skatteloven § 5-1 første ledd og § 5-10 bokstav a
  • stipendet utbetales som regelmessig personlig understøttelse etter lov eller avtale, jf. Skatteloven § 5-42 første ledd bokstav a.

Kilde: Sticos Oppslag

Posterprisvinner 2021: Kompetansesenteret for Smittevern Helse Nord(KORSN), Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Posterprisvinner 2019: Liv Hellen Skjold Rafoss

Posterprisvinner 2018: Anine Bernhoft Langeland

Posterprisvinner 2017: Nasjonal arbeidsgruppe for Håndhygiene

Posterprisvinner 2016: Pia Cathrin Kristiansen