Poster

Årets postervinner er Åse Skare, hygienesjukepleiar Helse Førde med posteren Det du ikkje ser - ta ein kontroll! Hjartelege gratulasjonar til årets postervinner!

Har du/de eit spennande prosjekt-, forbetrings- eller forskningsarbeid som du ynskjer å dele med andre? Då har du sjansen på Smittevernforums årskonferanse. Beste poster, dvs. den posteren som får flest stemmer i ei skriftleg avstemming blant konferansedeltakerne, blir honorert med kroner 10.000.  

Les informasjon og rettleiing for korleis du kan delta HER

Kort oppsummering:

1) Utarbeide eit PowerPoint lysbilde i forkant av konferansen og innan 1. oktober sende til post@smittevernforum.no

2) Utarbeide ein poster som skal henge på postervegg under heile konferansen. Skal ikkje sendast inn.

3) Mål på poster: max 85-100 cm bred og 120cm lang

4) Presentere arbeidet munnleg under konferansen

Eksempel på poster

Eksempel på PP lysbilde

 

Generelt om honorar og stipend:

Stipend er skattepliktig når:

  • det er så nær sammenheng mellom utført arbeid/virksomhet og den fordel som er oppnådd, at det er naturlig å se stipendet som fordel vunnet ved arbeid/virksomhet, jf. Skatteloven § 5-1 første ledd og § 5-10 bokstav a
  • stipendet utbetales som regelmessig personlig understøttelse etter lov eller avtale, jf. Skatteloven § 5-42 første ledd bokstav a.

Kilde: Sticos Oppslag

Postervinner 2022: Det du ikkje ser - ta ein kontroll!

Posterprisvinner 2021: Kompetansesenteret for Smittevern Helse Nord(KORSN), Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Posterprisvinner 2019: Liv Hellen Skjold Rafoss

Posterprisvinner 2018: Anine Bernhoft Langeland

Posterprisvinner 2017: Nasjonal arbeidsgruppe for Håndhygiene

Posterprisvinner 2016: Pia Cathrin Kristiansen

 

 

 

 

Gå til toppen