Vil du bli medlem

Vil du bli medlem i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten?

Det er billig å være medlem i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten, årsavgiften er på kr. 300,- for personlige medlemmer. Medlemsfordelene omfatter redusert pris på årskonferansen sammenlignet med ikke-medlemmer. Dessuten kan medlemmer søke på en rekke priser og stipender som deles ut på årskonferansen.
Ved å være medlem har du også stemmerett smittevernforums generalforsamling, som avholdes årlig under selve årskonferansen.

Man kan også tegne et firmamedlemskap dette koster 600 kr.

Bli medlem

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.