Bli medlem

Vil du bli medlem i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten?

Det er billig å være medlem i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten, årsavgiften er på kr. 300,- for personlige medlemmer. Medlemsfordelene omfatter redusert pris på årskonferansen sammenlignet med ikke-medlemmer. Dessuten kan medlemmer søke på en rekke priser og stipender som deles ut på årskonferansen. Ved å være medlem har du også stemmerett smittevernforums generalforsamling, som avholdes årlig under selve årskonferansen.

Man kan også tegne et leverandørmedlemskap dette koster 600 kr. Leverandørmedlemskap kan kun tegnes leverandører, og ikke av enheter/avdelinger i sykehus, sykehjem, legekontor aller andre helsetjenester.

Medlemstype


Navn
Informasjon
Gå til toppen