Stipendier

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten deler ut flere stipendier og priser, søknadsfrist 1. september!

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten deler ut flere stipendier og priser. I forbindelse med årskonferanser, jubileer etc. kan styret bestemme at det også skal deles ut andre priser. Alle som har fått innvilget stipend fra Norsk forum for smittevern for å delta på kurs, konferanser eller faglige møter må skrive en reiserapport, se her.

Søk stipend her

Rekrutteringsstipend
Gis til en student eller helsepersonell som ikke er medlem av Smittevernforum, men som har interesse innenfor kjerneområde for Smittevernforum virksomhet. Stipendet dekker konferanseavgiften, samt reise og opphold etter regning på Smittevernforums årskonferanse.
Søknadsfrist er 1. juni

Forumsstipend
Forumsstipendet deles ut en gang per år. Tildeling er basert på søknader. Forumet gir støtte til kurs, faglige møter, forskning og utredning eller publisering, det målet er å kunne gi økt forståelse for og kunnskaper om smittevern i helseinstitusjoner. Søker må være personlig medlem av forumet.
Søknadsfrist 1. juni

Stipend for reise med presentasjon internasjonalt
Stipendet tildeles personer som skal presentere resultater fra forskning og annet utviklingsarbeid innen smittevern i helseinstitusjoner som postere eller faglige foredrag ved vitenskapelige konferanser i utlandet. Stipendet kan være på inntil 20.000 kr og kan gå til å dekke reise, konferanseavgift og opphold etter statens regulativ.
Søknadsfrist 1. juni

Posterprisen
Ved årskonferansen til Norsk forum for smittevern i helsetjenesten inviterer vi til utstilling av postere med faglig innhold. Det avholdes skriftlig avstemming blant konferansedeltakerne på årskonferansen hvor 10.000 kr honoreres den posterutstilleren som får flest stemmer.

Utbetaling av stipend
Stipendet utbetales på bakgrunn av oversendt reiseregning med tilhørende dokumentasjon av utlegg, benytt følgende mail til reiseregning.
Reiseregning samt kopi av alle kvitteringer sendes på mail til trond.gjelsten@amesto.no med kopi til økonomiansvarlig i styret.
Måltider kan dekkes så lenge summen er innenfor tildelt stipend, det vil si at måltider og drikke (ikke alkoholholdig) dekkes mot kvittering.

Orientering om stipend og priser tildelt av Norsk forum for smittevern