Stipendier

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten deler ut stipendier og priser, søknadsfrist 1. juni!

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten deler ut to ulike stipendier og posterpris. I forbindelse med årskonferanser, jubileer etc. kan styret bestemme at det også skal deles ut andre priser.

Søk stipend her

Fagutviklingsstipend
Gis til et medlem av Smittevernforum med helsefaglig bakgrunn. Stipendet skal stimulere og være en støtte til kurs, hospitering, forskning, forbedringsarbeid, publisering og deltakelse på konferanse. Mottaker forplikter seg til å presentere en kort sammenfatning av resultat/læringsutbytte slik at det kan være til nytte for andre medlemmer.

Les mer om stipendet og kriteriene her

Beløpet som settes av, vil til enhver tid styres av forumets økonomiske situasjon med maksimum to stipender hver på inntil kr. 50 000. Utbetaling etter reiseregning.

Søknadsfrist er 1. juni

 

Stipend til førstegangsdeltakelse på Smittevernforums årskonferanse

Søker må ha helsefaglig utdanning/bakgrunn eller er student med interesse for smittevern i helsetjenesten. Søker kan ikke tidligere ha deltatt på årskonferansen.

Stipendet dekker konferanseavgiften, samt reise og opphold etter reiseregning.

Les mer om stipendet og kriteriene her

Søknadsfrist er 1. juni

 

Utbetaling av stipend
Stipendet utbetales på bakgrunn av oversendt reiseregning med tilhørende dokumentasjon av utlegg, benytt følgende mal til reiseregning.
Reiseregning samt kopi av alle kvitteringer sendes på mail til trond.gjelsten@amesto.no med kopi til økonomiansvarlig i styret.
Måltider kan dekkes så lenge summen er innenfor tildelt stipend, det vil si at måltider og drikke (ikke alkoholholdig) dekkes mot kvittering.

Orientering om stipend og priser tildelt av Norsk forum for smittevern