Generalforsamling

Under fagkonferansen avholdes det årlig generalforsamling for medlemmer i Smittevernforum.

Noverande styre er presentert her

2022 Referat og protokoll fra ordinær GF

2022 GF-Møteinnkalling

2022 Innkommen sak

2022 Vedlegg til innkommen sak

2022 Årsberetning 2021

2022 Årsregneskap 2021

2021 Protokoll generalforsamling Smittevernforum

2020 Årsberetning, postvalg og årsregnskap for 2019

2020 Postvalg

Protokoll generalforsamling smittevernforum 2019

Referat og protokoll fra ordinær generalforsamling med vedlegg 2018

Generalforsamling 2017

Referat generalforsamling 2017