Vinner av Posterpris 2016!

Vinner av Posterpris 2016!

Årets vinner var Pia Cathrin Kristiansen, hygienesykepleier i Skedsmo kommune med posteren: LOKALT SMITTEVERN VIRKER!

Antagelsen om at nærhet til tjenesten og lokal forankring gir raskere og tettere respons og oppfølging, medførte at det ble opprettet en hygienesykepleierstilling i kommunen. Ønsket var å se om tilstedeværelsen ville gjøre en forskjell i etterlevelsen av basale smitteverntiltak og redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) på sykehjemmene. Det ble iverksatt en rekke intervensjoner som undervisning, innføring av infeksjonskontrollprogram, markering av verdens håndhygienedag, økt tilgjengelighet av hånddesinfeksjon med mer.

Man kan konkludere mer at hygienesykepleiers nærvær øker etterlevelsen av basale smitteverntiltak og reduserer forekomsten av HAI!

 

Postere fra Smittevernforum 2016, se HER

 

Bilde: Jon Birger Haug