Vi presenterer : Pestposten !

Vi presenterer : Pestposten !

Et medlemsblad for Norsk Forening for Infeksjonsmedisin. Denne utgaven har blant annet innslag fra fjorårets smittevernkonferanse, og mye annet interessant.

Les Pestposten utgave nr 4, 2021 her 2022 Pest-posten 4.21.