Verdens håndhygienedag 5. mai- Hansker til nytte eller besvær?

Verdens håndhygienedag 5. mai- Hansker til nytte eller besvær?

Verdens helseorganisasjon har siden 2005 markert 5.mai som global håndhygienedag. Denne dagen inviteres alle helseinstitusjoner til å delta og markere dagen.

Årets tema er hanskebruk. God håndhygiene og riktig bruk av hansker er viktig for å hindre smittespredning. Ved unødvendig og feil bruk kan engangshansker utgjøre en smitterisiko.

Rene engangshansker er et viktig hjelpemiddel for effektiv håndhygiene. Litteraturen og erfaringer fra praksis viser imidlertid at rene engangshansker ofte benyttes feil i helsetjenesten. De benyttes ofte ikke i henhold til indikasjonene, det benyttes feil type hansker, de tas ofte av med feil teknikk slik at hendene kontamineres, og helsepersonell unnlater ofte å utføre håndhygiene etter at hansker er benyttet.

 

HanskeVett

  • UTFØR ALLTID HÅNDHYGIENE FØR DU TAR PÅ HANSKER
  • UTFØR ALLTID HÅNDHYGIENE ETTER HANSKEBRUK, OGSÅ NÅR DU SKAL TA NYE HANSKER PÅ
  • BYTT ALLTID HANSKER ETTER URENE OPPGAVER, OGSÅ PÅ ISOLAT
  • BENYTT HANSKER AV LATEKS ELLER NITRIL, FORTRINNSVIS MED LANG MANSJETT

 

HanskeUvett

  • Å BENYTTE HANSKER NÅR DET IKKE ER BEHOV FOR DET
  • Å GLEMME Å TA AV HANSKENE
  • Å BENYTTE HANSKER PÅ FUKTIGE HENDER
  • Å TA PÅ OMGIVELSENE MED URENE HANSKER
  • Å DESINFISERE HANSKENE

 

Les mer om årets håndhygienemarkering på FHIs hjemmeside