Timothy Walsh kommer!

Timothy Walsh kommer!

Timothy Walsh vil forelese på Smittevernforum 2018.

Professor Tim Walsh er leder ved Microbiology and Antibiotic Resistance research, Cardiff University and Dean of International Research. Han har forsket på resistensmekanismer i mer enn 20 år og publisert 260 artikler, og publiserer jevnlig artikler i The Nature and Lancet. Walsh er også leder for studien BARNARDS (Burden of Antibiotics Resistance in Neonates from Developing Societies). De arbeider for å forstå hvordan antibiotikaresistens har innvirkning på sykelighet og dødelighet hos nyfødte i Pakistan, India, Bangladesh, Rwanda, Sør-Afrika, Nigeria og Etiopia. Timothy Walsh skal blant annet snakke om “Overcoming global AMR in the 21C? Dream or Scream?”