Tim Eckmanns kommer på Smittevernforum 2017!

Tim Eckmanns kommer på Smittevernforum 2017!

Under Smittevernforum 2017 kommer Tim Eckmanns og han skal holde to foredrag under konferansen.

Det ene foredraget handler om konsekvenser knyttet til de seks helsetjenesteassosierte infeksjoner blant den europeiske befolkningen. Det andre foredraget handler om hva kan vi lære av europeiske data knyttet til antibiotikaresistens.

Dr. Eckmanns er utdannet lege og er leder av divisjonen for helsetjenesteassosierte infeksjoner og overvåking av antimikrobiell resistens ved Robert Koch-instituttet. Han har en master of Science fra London School of Hygiene and Tropical Medicine og har en Master of Medical Computer Science (MCS) fra Berlin University of Applied Science. Han har bred kompetanse innen infeksjonssykdomsepidemiologi, særlig med hensyn til overvåking og utbrudd. I årene 2014 og 2015 jobbet Dr. Eckmanns for WHO (Verdens helseorganisasjon) med Ebola i Genève og Sierra Leone.

 

Har du ikke meldt deg på konferansen ennå? Meld deg på nå, ser HER