Styret i Smittevernforum støtter FHIs råd om smittemåte ved covid-19

Styret i Smittevernforum støtter FHIs råd om smittemåte ved covid-19

Innlegg i Dagens medisin: Bekymring og uro om luftsmitte

Nylig publiserte Dagens Medisin et innlegg fra Jørn Klein hvor Folkehelseinstituttet (FHI) og WHO kritiseres for å behandle covid-19 som dråpesmitte og ikke som potensiell luftsmitte. Klein beskylder på bakgrunn av dette FHI og WHO for å lage råd og anbefalinger som ikke beskytter pasienter, risikogrupper og helsepersonell.

Styret i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum) støtter, basert på dagens kunnskap, FHI og WHOs anbefaling om valg av beskyttelsesutstyr i henhold til at covid-19 smitter via dråpe- og kontaktsmitte. Vi støtter også FHI i at åndedrettsvern (ev. FFP2/N95) forbeholdes aerosolgenererende prosedyrer.

Vi har vært og er i en kritisk situasjon når det gjelder tilgang til beskyttelsesutstyr. Hvis åndedrettsvern brukes ved all pasientkontakt, uavhengig av symptomer og uavhengig om det benyttes aerosolgenererende prosedyrer eller ikke, så kan vi risikere å gå tom for åndedrettsvern før smittetoppen når Norge. Det er et scenario vi ikke kan utsette helsepersonell for. Fra styret i Smittevernforums ståsted mener vi at FHI gir fornuftige, trygge og kunnskapsbaserte råd. De gir råd ut i fra et føre-var prinsipp og ut fra dagens kunnskap om smittemåte. Det skal pasienter, risikogrupper og helsepersonell være trygg på.

Klein viser til at en nylig publisert artikkel indikerer at covid-19 kan smitte via aerosoler. Vi vil påpeke at WHO har vurdert denne studien når de har besluttet at covid-19 smitter via dråpe- og kontaktsmitte. Vi vil også, på samme måte som vår søsterorganisasjon Infection Prevention Society (IPS) i Storbritannia nylig har gjort og WHO, påpeke at dette er en eksperimentell studie, og at deres funn ikke kan overføres direkte til et klinisk miljø.

Det er viktig med faglig engasjement, og Norge er og skal være et samfunn basert på åpenhet og ytringsfrihet. Samtidig er det viktig å få frem at når det sås tvil om FHIs agenda og faglige råd, så fører det til unødvendig bekymring og uro. Vi oppfordrer enkeltpersoner, organisasjoner og andre til å rette spørsmål og andre kommentarer direkte til FHI og ikke gjennom media.

Les innlegget her