Strategi

Strategi

Vår visjon er at ingen skal skades av infeksjoner som kan forebygges

Strategi for arbeidet i Norsk forum for smittevern i helsetjenesten 2014-2018 ble vedtatt på generalforsamlingen i 2014,
du finner strategien her