Stipender 2021

Søknadsfrist er forlenget til 1.september 2021

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten deler hvert år ut ulike stipender. På grunn av pandemien og at det fortsatt er usikkerhet om vi kan arrangere en fysisk smittevernkonferanse, så forlenges søknadsfristen til 1. september.

Det er tre ulike stipender du kan søke på. Du finner nærmere beskrivelse av dem her og hvilke søknadskriterier som gjelder for de ulike.

Stipender