Stipend til våre medlemmer

Stipend til våre medlemmer

Grunnet covid-19 situasjonen har styret besluttet at ingen stipend deles ut i 2020, da det ikke er anledning til å delta på smittevernkonferanser dette året.

Vi ser derfor på muligheten til å dele ut flere stipender neste år. 2021 er smittevernforums jubileumsår. Vi ønsker at flest mulig skal ha anledning til å delta på denne for å kunne møte andre smittevernkollegaer, bidra til nettverksbygging og dele og motta mer kunnskap. Å kunne dele ut flere stipend til dette formålet er et av våre mål. For de av dere som ennå ikke er medlem, eller tapt medlemskap pga. ikke betalt medlemsavgift, kan man bare melde seg inn her