Webinar: Felles Vaksinedagar og Smitteverndagar 2020

Webinar: Felles Vaksinedagar og Smitteverndagar 2020

12. - 14. oktober 2020 blir det felles Vaksinedager og Smitteverndager, et samarbeid mellom FHI og Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten(Smittevernforum)

Velkommen til Vaksinedagane/Smitteverndagane 2020.

Tema for dagane er: Dag 1 vaksinedagen. Dag 2 og 3 er fylt med mykje covid-19 stoff – vaksine, epidemiologi, beredskap, diagnostikk, immunitet, smittefrykt, medias rolle, utbrotshandtering og smittesporing, bruken av munnbind og endå litt til. Vidare vil du få høyre om antimikrobiell resistens, handlingsplan for smittevern og skabb. Programmet er fyldig beskrevet her

Førebels program vil komme på:http://www.fhi.no og http://www.smittevernforum.no om kort tid