Webinar: Felles Vaksinedagar og Smitteverndagar 2020

Webinar: Felles Vaksinedagar og Smitteverndagar 2020

12. - 14. oktober 2020 blir det felles Vaksinedager og Smitteverndager, et samarbeid mellom FHI og Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten(Smittevernforum)

Velkommen til Vaksinedagane/Smitteverndagane 2020. På grunn av koronautbrotet, og usikkerhet rundt korleis situasjonen og tiltaka vil være i høst, vil dagane føregå som webinarDagane vil bli oppdelt etter ulike tema. Dag 1 omhandlar vaksiner og vaksinasjon. Dag 2 vil omhandle covid-19 og håndtering av utbrotet både i spesialist – og kommunehelsetenesta, og dag 3 vil være en felles smitteverndag for spesialist- og kommunehelsetjenesten. Førebels program vil komme på  www.fhi.no og  www.smittevernforum.no iløpet av sommaren. Meir info finn du her