Smittevernkonferanse 2020 i Tromsø blir truleg avlyst

Smittevernkonferanse 2020 i Tromsø blir truleg avlyst

Alternative løysingar er under planlegging

Nasjonale råd angåande arrangement og størrelse på forsamlingar er i stadig endring. Slik det ser ut i dag, er det lite sannsynlig at konferansen kan gjennomførast i si vanlege form. Styret arbeider med alternative løysingar; blant anna  webinar. I samarbeid med Helsedirektoratet og FHI blir enedeleg avgjerdsle teken i midten av juni. Me ser fram til å få dele kunnskap og erfaringar om covid-19 og andre utfordringar i tida, så ein møteplass for oss «smittevernere» til høsten blir viktig.