Smittevernforums Årskonferanse 2022

Smittevernforums Årskonferanse 2022

Programmet er klart og du kan no melde deg på konferansen i Tromsø 17.-19. oktober 2022

Då har styret gleda av å presentere programet, sjå HER

Den raude tråden er  fremtidas smittevern:  lokalt, nasjonalt og internasjonalt!

Også i år får vi en paneldebatt med spennande deltakera.

Det blir parallellsesjon :  spesialisthelsetenesta-kommunehelsetenesta der vi ser på sterilforsyning, utbrot i sjukeheim, AB styring og forbetringsarbeid.

På dag 2 leiter vi etter nåla i høystakken, hva lurer rundt Norges grenser og korleis går det med  handlingsplanen?

PÅMELDING  HER  Early Bird  er 30 juni

Poster:  frist for innlevering er 1. oktober.  Rettleiing finner du her 

Stipend: Fristen er gått ut

Meir om konferansehotellet og korleis du finne fram til hotellet sjå her