Rene hender gir færre infeksjoner! Er dine pasienter i trygge hender?

Rene hender gir færre infeksjoner! Er dine pasienter i trygge hender?

Verdens helseorganisasjon har siden 2005 markert 5.mai som global håndhygienedag. Denne dagen inviteres alle helseinstitusjoner til å delta og markere dagen. Årets markering har som tidligere år fokus på håndhygiene hos helsepersonell, pasienter og pårørende. Andre innsatsområder er implementering av ny nasjonal veileder for håndhygiene og nye temasider om håndhygiene på Folkehelseinstituttets nettsider.

Håndhygiene er det enkleste tiltaket du som helsepersonell kan gjøre for å forebygge at infeksjoner oppstår og spres, men da må hendene dine være fri for klokke og smykker (ring, armbånd o.l ).

Folkehelseinstituttet (FHI) håper at alle landets helseinstitusjoner er med å markerer dagen på en eller annen måte. Her finner du informasjon om aktiviteter, tilgjengelig materiell, hjelpemidler og lenke til påmelding, se HER

Å melde seg på betyr kun at FHI får en oversikt over hvem som er med å markerer dagen, og at de kan sende ut en kort spørreundersøkelse i etterkant av markeringen.

Meld din institusjon på i dag!! Lykke til med godt smittevernarbeid!