Regionale kompetansesentre

Regionale kompetansesentre

"Hvert regionale helseforetak skal ha et senter for sykehushygiene som skal fungere som kompetansesenter for helseregionen".

Står det i § 3-1 Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten 

 

I Norge har vi fire regionale kompetansesenter for smittevern, mer om disse se her:

I NORD: Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)​​ 

I MIDT-NORGE: Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge

I VEST: Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Vest 

I SØR-ØST: Regional kompetansetjeneste for smittevern i Helse Sør-Øst