Reiserapport

Alle som har fått innvilget reisestipend fra Norsk forum for smittevern for å delta på kurs, konferanser eller faglige møter må skrive en reiserapport. Denne rapporten publiseres på denne siden.

Rapport fra Smittevernforum 2019

Reiserapport fra ECCMID 2019

First Meeting of the Multidisciplinary Joint Committee in Infection Control 11. Mai 2018

Reisebrev frå IFIC 2017

International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC) Geneve, 20.-23. Juni

Rapport fra ECCMID 2017

Reiseskildring Hygienedagene 2017

16. Congress of the International Federation of Infection Control (IFIC 2016)

Rapport fra ECCMID i København 25. – 28. April 2015

Rapport fra IPS i Liverpool 13.-15. September 2015