Rapport om antibiotikaresistens og smittevern i Norge

Rapport om antibiotikaresistens og smittevern i Norge

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) gjennomførte i mars 2018 flere besøk i den norske helsetjenesten. Besøket av initiert av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Norge har fortsatt det laveste nivåene av antibiotikaresistens i Europa og det forgår et godt tverrsektorielt samarbeid i den norske helsetjenesten. ECDC påpeker at resistente tarmbakterier utgjør en stor global trussel og er også en trussel mot Norge.

Mer om dette kan du lese på HOD sine sider her

Rapporten fra ECDC ligger her