Økt antall nye tilfeller med hepatitt C hos pasienter i hemodialyse i USA

Økt antall nye tilfeller med hepatitt C hos pasienter i hemodialyse i USA

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har fått et økt antall innrapporteringer om nye tilfeller med hepatitt C virus (HCV) infeksjon hos pasienter som får hemodialyse i USA.

Svikt eller manglede etterlevelse av anbefalte smitteverntiltak knyttet til prosedyrer ved dialyse kan utsette pasienter for HCV. Ethvert tilfelle av ny HCV-infeksjon hos pasienter som får hemodialyse bør føre umiddelbar handling.
For å lese mer om denne saken se CDC her:

CDC Urging Dialysis Providers and Facilities to Assess and Improve Infection Control Practices to Stop Hepatitis C Virus Transmission in Patients Undergoing Hemodialysis