Nytt nordisk styremedlem i IFIC

Nytt nordisk styremedlem i IFIC

Svenske Birgitta Lytsy, hygienläkere(smittevernlege) ved Akademiska sjukhuset i Uppsala er valgt inn som styremedlem i International Federation of Infection Control (IFIC) for fire år fra og med 1. januar 2020.

De tre nordiske foreningene Svensk forening for vårdhygien (SFVH), Dansk selskab for centralsterilisering og sygehushygiejne (Ds-Cs) og Norsk forum for smittevern i helsetjenesten nominerte Lytsy i en felles nominasjon. SFVH sponser oppdraget økonomisk.

IFIC ble stiftet i 1987 og er en forening av nasjonale smittevernforeninger fra hele verden (for tiden over 50 foreninger).

IFICs mål er «Å legge til rette for internasjonalt nettverk for å forbedre forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner over hele verden». IFIC har gjennom årene jobbet for å oppnå en god standard for hygiene uavhengig av landenes økonomiske status.

Det har siden 2000 vært et nordisk styremedlem i IFIC. Fra 2010-2018 satt Egil Lingaas, OUS som styremedlem.

Hvert år arrangerer IFIC en internasjonal smittevernkonferanse. I 2020 arrangeres den i Beograd 11. – 14. mars. Les mer om IFIC her

 

Gratulerer til Birgitta, og lykke til med arbeidet!