Nye anbefalinger for smitteverntiltak ved bærerskap og infeksjon med ESBL-holdige bakterier

Nye anbefalinger for smitteverntiltak ved bærerskap og infeksjon med ESBL-holdige bakterier

Folkehelseinstituttet har utarbeidet nye anbefalinger om smitteverntiltak mot spredning av ESBL-holdige bakterier. Anbefalingene er rettet mot sykehus, helseinstitusjoner for eldre og rehabiliteringsinstitusjoner.

Anbefalingene finner du her