Ny veileder fra WHO: Forebygging av postoperative infeksjoner

Ny veileder fra WHO: Forebygging av postoperative infeksjoner

Infeksjon i operasjonsområde er en av de tre hyppigste helsetjenesteassosierte infeksjoner og medfører økt sykelighet og dødelighet jamfør FHI. I november 2016 kom WHO med en global veileder som omhandler forebygging av postoperative infeksjoner.

Veilederen inneholder 29 konkrete anbefalinger med god evidens for de ulike tiltakene. WHO lover videre at de skal lage verktøy for implementering som kommer i løpet av 2017. Får vi nå endelig svar på de ulike spørsmålene vi har? For eksempel skal alle pasienter som skal opereres dusje med klorhexidin før inngrepet og eventuelt hvor mange ganger skal man dusje? Vi håper innholdet i veilederen kan bidra til økt pasientsikkerhet og færre infeksjoner knyttet til kirurgi i den norske helsetjenesten.

Smittevernforum anbefaler sine lesere å ta en titt på den nye veilederen og eventuelt diskutere veilederen på vår facebook side, god lesing!

Global guidelines on the prevention of surgical site infection

#smittevernnorge