Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer

Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer

Denne nye beredskapsplanen har som mål å sikre ein felles nasjonal beredskapsplanlegging for å håndtere utbrot av alvorlege smittsomme sjukdommar.

Målgruppa er leiarar, legar og anna helsepersonal i primær- og spesialisthelsetenesta. Planen finn du her