Medlem?

Medlem?

Er du medlem i Smittevernforum?

Medlemskap gir deg fine fordeler; redusert pris på årskonferansen sammenlignet med ikke-medlemmer, mulighet til å søke på stipend som deles ut på årskonferansen, du mottar smittevernaktualiteter på e-post, samt får sommer- og julehilsen fra styrets leder. Medlemskap gir også stemmerett under smittevernforums generalforsamling.

 Årsavgift er kr. 300 for personlige medlemmer og kr. 600 for firmamedlemskap.

Meld deg inn her

 

PS! Medlemskontingent er nå sendt ut til våre medlemmer. Sjekk om du har fått den,  om ikke send mail til medlem@smittevernforum.no