Medisinsk arbeidsgruppe for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten (MASS)

Medisinsk arbeidsgruppe for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten (MASS)

Medisinsk arbeidsgruppe for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten (MASS) skal arbeide for å styrke den faglige kompetanse til smittevernleger som arbeider i spesialisthelsetjenesten.

MASS skal gjennom faglige møter og skriftlig informasjon arbeide for å styrke den faglige kompetansen til smittevernleger som arbeider i spesialisthelsetjenesten. MASS arrangerer en faglig samling for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten og andre interesserte leger minimum én gang i året, fortrinnsvis i forbindelse med årskonferansen til Norsk forum for smittevern i helsetjenesten. Du kan lese mer om MASS, se HER