Smittevernkonferanse 2019

Clarion Hotell Air, Sola i Stavanger er fra 15.-17. okt. 2019
Program Smittevernforum 2019, se her

Konferansen er dessverre ikke godkjent etter Dnlfs regler for legers videre- eller etterutdanning

 

Tirsdag 15. oktober

Where are we going, and how do we get there? Jennie Wilson

Bruk av analyseverktøy i utbruddsoppklaring, Torunn Gresdal Rønning

Utbrudd av invasiv pneumokokksykdom, Jørn-Åge Longva

Er det enkle ofte det beste?  Mette Fagernes

Glove use and abuse Jennie Wilson

Handlingsplan for et bedre smittevern Andreas Skulberg

Smittevernloven i ny drakt Andreas Skulberg

 

Onsdag 16. oktober

Prevalensregistrering – kan vi bruke resultatene? Anita Rognmo Grostøl

Insidensregistrering – fra tall til tiltak Bente Aarø

Smittevernvisitter – et infeksjonsforebyggende tiltak? Nina Skåra

Proteseinfeksjoner – ingen enkel sak Olav Lutro

MAL Tverrfaglig gjennomgang av dype postoperative sårinfeksjoner Annelin Lyshoel

Do you know your cultural challenges? Esmita Charanikl

Challenges from WHO’s perspective Ingrid Smith

Sykepleiernes bidrag i antibiotikastyring Martha D. Aag og Anna B. Haustreis

Clostridioides difficile- hvordan få bedre kontroll? 

Antibiotikastyring! Per Espen Akselsen

Godt smittevern! Jørgen Bjørnholt

Torsdag 17. oktober

Legionella – erfaringer fra tilsyn og utbrudd

Alle skal få vaksiner