Smittevernkonferanse 2016

Smittevernkonferanse 2016

Smittevernforum 2016, ble arrangert 19. til fredag 21 oktober ved Flesland, Bergen, PROGRAM

Innlegg fra årets Smittevernforum:

19. oktober:

20. oktober:

Debatt: Hvor setter vi inn støtet? ved Egil Lingaas
Innlegg ved Mette Walberg
Innlegg ved Preben Aavitsland
Innlegg ved Mette Fagernes
Innlegg ved Per Espen Akselsen

21. oktober:

 

ÅRETS POSTERE:

Poster 1: BLI MED FOR Å BESKYTTE VÅRE PASIENTER! INFLUENSAVAKSINERINGSKAMPANJE VED LOVISENBERG SYKEHUS

Poster 2: FLEKSIBELT ENDOSKOP – BLIR DET RENT ELLER IKKE?

Poster 3: LOKALT SMITTEVERN VIRKER

Poster 4: HØY-RISIKO-BUNDLE FOR HOFTEPROTESE-PASIENTER PÅ DRAMMEN SYKEHUS

Poster 5: BRUK AV EPIDATA I SMITTEVERN

Poster 6: ANTIBIOTIC AUDIT WITH FEEDBACK PERFORMED BY PHARMACIST IN A NORWEGIAN HOSPITAL SETTING: REGISTRATION OF CEFOTAXIME USE ON A PULMONARY WARD

Poster 7: KARTLEGGING AV KIRURGISK PROFYLAKSE VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Poster 8: DA BAKDØRA TIL EUROPA STO ÅPEN

Poster 9: KAN HELVASK MED KLUTER TILSATT ANTISEPTISK SÅPE REDUSERE POSTOPERATIVE SÅRINFEKSJONER ETTER DELPROTESER?

Poster 10: SMITTEVERN I AMBULANSETJENESTEN HMN

Poster 11: SKAL DET VÆRE ET STIKK? JEG TRENGER IKKE VAKSINERE MEG, JEG TÅLER FINT Å FÅ INFLUENSA

Poster 12: ROBOTKIRURGI – EN RISIKOSPORT?

Poster 13: RENE HENDER REDDER LIV

Poster 14: MRSA CC398 IN HUMANS AND PIGS IN NORWAY: A ”ONE HEALTH” PERSPECTIVE ON INTRODUCTION AND TRANSMISSION

Poster 15: MRSA CC1 T177, LIVESTOCK ASSOCIATED?

Poster 16: ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV MRSA I SYKEHUS I HELSE SØR-ØST

Poster 17: SMITTSOMME SMITTEVERNVISITTER

Poster 18: VRE-UTBRUDD VED DIAKONHJEMMET BASALE SMITTEVERNRUTINER, ISOLASJON OG SYSTEMATISK BRUK AV H2O2 AEROSOLER

Poster 19: RIKTIG BRUK AV ANTIBIOTIKA VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Poster 20: FORBEDRINGSARBEID AV PREVALENSREGISTRERINGEN VED ST. OLAVS HOSPITAL HF

Poster 21: DEKOLONISERING FØR ÅPEN HJERTEKIRURGI

Poster 22: NASJONAL MARKERING AV 5.  MAI