Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 2022

Vårmøte NFMM/NFIM 2022

Vårmøtet er det årlige faglige møtet til NFIM og NFMM. Møtet arrangeres i 2022 av Norsk forening for infeksjonsmedisin.
Informasjon finner du her