Smittevernkonferanse 2015

Program 2015

Innlegg ved årets Smittevernforum

C. Tappert. Keisersnitt og preoperativ klutevask

D. Skaare. Hva er det som går?

D. Torfoss. Meropenemstudien

E. Brustad. Skyllerom

E. Brustad. Kvalitet på utstilling

E. Duvaland. 2015 Risikovurdering og ebola

Hege Salvesen Blix Antibiotikabruk i sykehjem

J. Høgli. Audit og feedback intervensjonsstudie ved UNN Tromsø

J. Lassen. Antibiosens lange historie

J.G. Skogås. Fremtidens Operasjonsrom

M. Kroknes. Bioingeniørens rolle innen smittevern

M. Walberg. Om data i smittevern – Risikovurdering og tallenes magi Hvilke smitteverndata kommuniserer vi Og til hvem

O. Hope. 0 Antibiotikabruk ved HDS, frå topp til botn eller omvendt

S Høye Ny nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens

S.-Kvinnsland.Er Norske helseledere forberedt på framtiden.

S. Munoz Price. Controlling multidrug resistant gram negative bacilli

S. Munoz Price. Fecal Patina in the OR

M. Romøren Intravenøs behandling ved infeksjoner på sykehjem i Vestfold

M. Fagan Antibiotikaforskrivning

Hagen & Gabrielsen. Respiratorpasienten flytter hjem

H.M. Eriksen Status for prevalensregistreringen