DSCS Årsmøde 15.-16-mars 2022

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne(DSCS) arrangerer sin årlige konferanse 15.-16-mars 2022 i Nyborg.

Program og påmelding kjeme seinare.