Smittevernkonferanse 2017

Smittevernkonferanse 2017

 Programhefte fra fagkonferansen finner du HER

 

Foredrag tirsdag 17. oktober:

Glimt fra Leger Uten Grensers arbeidshverdag innen smittevern, Øyunn Holen

Isolering og nye vaksiner, Christopher Steph Inchley

Utbrudd på nyfødt intensiv, Lars Kåre Kleppe

Kritiske punkter i en nyfødt intensiv avdeling, Andreas Radtke

Antibiotikaresistente mikrober og barn, Truls Legaard

Utfordringer i kommunen med de minste, Kari Stidal Øystese

Meslinger og vaksinering i Europa, Øystein Rolandsen Riise

Foredrag onsdag 18. oktober:

Hepatitt C – kan vi bli kvitt det? Olav Dalgård

Kan smittevern lære noe av moderne tuberkulosearbeid? Tone Ovesen

Legionellautbrudd – sykehuset eller kommunens ansvar? Jon Birger Haug

Clostridium difficile – frelsens svøpe, Jørgen Bjørnholt

The Burden of Six Healthcare-Associated Infections on the health of the European Population, Tim Eckmanns

Parallellsesjon Kommunehelsetjenesten

Dyr i sykehjem, Maria Tholander

Håndtering av tekstiler og avfall, Nina Sorknes

Basale smittevernrutiner – tilstrekkelig i møte med pasienter med bærerskap? Tore Steen

Parallellsesjon Spesialisthelsetjenesten

Infeksjon og infeksjonsprofylakse ved laparoskopisk hysterektomi Solveig Thordisdottir

Dekontaminering etter alle kunstens regler, Tina Bogetvedt

Er sterilisering løsningen? Lisbeth Kyndi Bergen

Foredrag torsdag 19. oktober:

Fra håndhygiene til antibiotikastyring – hygienesykepleierens rolle i endring? Anne Dalheim

Influensavaksinering – samarbeid med bedriftshelsetjenesten, myter og fakta, Maria Vandbakk-Rüther

What we can learn from European data on AMR, Tim Eckmanns

Er det behov for en handlingsplan for smittevern? Mette Fagernes

Svensk strategi, Ingemar Qvarfordt