Jennie Wilson kommer til smittevernforum!

Jennie Wilson kommer til smittevernforum!

Professor Jennie Wilson har arbeidet med smittevern i over 30 år. For tiden er hun professor i Healthcare epidemiologi ved Richard Wells Research senter, University of West London.

Forskningen hennes inkluderer klinikeres bruk av hansker, infeksjoner i operasjonsområdet og overvåking, urinkatetre og UVI med mer. Hun leder Programme for the MSC Infection Prevention and Control, og har vært medlem av Infection Prevention Society (IPS) siden hun ble hygienesykepleier.  De siste 10 årene har hun vær redaktør for tidsskriftet Journal of Infection and Prevention og er for tiden visepresident i IPS, og har publisert flere artikler om helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Jennie vil holde to foredrag under årets smittevernforum: Glove use and abuse og Where are we going and how can we get there?