Influensavaksine redder liv

Influensavaksine redder liv

Influensavaksinen er i dag det beste tiltaket vi har for å beskytte risikogruppene mot alvorlig influensasykdom.

Influensa er en infeksjonssykdom som årlig rammer rundt 10 % av befolkningen. Selv om de fleste som rammes kommer seg gjennom infeksjonen uten varige mén, vil mange bli alvorlig syke og innlagt på sykehus. Enten som konsekvens av infeksjonen, komplikasjoner eller etter forverring av en grunnsykdom. Vi vet også at det hvert år dør flere hundre personer i etterkant av influensainfeksjon, dette gjelder i hovedsak eldre.

Verdens helseorganisasjon(WHO) har et mål om at 75 % av risikogruppene bør vaksinerer seg. Norge mottok tidligere i år en henvendelse fra EU-kommisjonen hvor de uttrykker bekymring over lav vaksinasjonsdekning i Europa. Også i Norge ser vi at målet på 75 % dekning er langt unna. Tall viser at dekningen i risikogruppene varierer mye, men ligger under 30 %. Blant helsepersonell er det bare ca. 12 % som tar vaksinen.

Influensavaksinen er i dag det beste tiltaket vi har for å beskytte risikogruppene mot alvorlig influensasykdom. Vaksinen blir gitt til flere 100 millioner personer årlig og gir få bivirkninger. Det at Norge har så lav vaksinasjonsdekning medfører at mange unødig blir alvorlig syke. Vi trenger et felles løft for å sikre at flest mulig hvert år blir vaksinert.

Under årets smittevernforum vil influensavaksinering stå programmet. Vi vet at arbeides mye med dette tema rundt omkring i landet. Hva virker, hva virker ikke? Vi er spent på å høre Maria Vandbakk-Rüther (smittevernoverlege på sykehuset i Vestfold HF) som skal snakke om: Influensavaksinering – samarbeid med bedriftshelsetjenesten, myter og fakta.

Oppdatert informasjon om influensavaksinering finner du HER: