Influensasesongen 2017-2018

Influensasesongen 2017-2018

Influensautbruddet 2017/18 startet i midten av desember og var uvanlig langvarig.

Selv om intensiteten aldri nådde de helt store høyder var det mye influensa og utbruddet ble likevel ganske stort. Sesongen var klart dominert av influensa B-Yamagata virus. Et lavere antall influensa A(H3N2) sirkulerte på samme tid. I uke 12 hadde influensa B tilfellene avtatt betraktelig, mens influensa A(H3N2) tilfellene holdt seg og vedvarte til sesongslutt. Les mer om dette i FHIs Årsrapport Influensasesongen i Norge 2017-18.