Helsing frå leiar

Helsing frå leiar

Vi som jobber med smittevern opplever nå at vår kunnskap er etterspurt i alle ledd i samfunnet.

Kjære dere

Vi som jobber med smittevern opplever nå at vår kunnskap er etterspurt i alle ledd i samfunnet.

Covid-19 epidemien har spredd seg med en hastighet de færreste av oss kunne forutse. Der vi for bare noen dager siden ble litt irriterte over at vi ikke kunne dra på hytta til helgen, kjenner vi nå på alvoret i situasjonen.

Norge er et av landene med flest bekreftede smittetilfeller per innbygger. Dette skyldes at vi har et godt helsesystem og tidlig testet personer med mistenkt smitte. Vi kan regne med at tallene fra Norge likevel er et betydelig underestimat. Mange med virusinfeksjon opplever trolig kun helt milde plager, eller har nesten ikke symptomer i det hele tatt og vet ikke at de er smittet.

Frustrasjonen over manglende utstyr og klar ledelse har vært stor, men nå er beredskap satt, og alvoret er tydelig.

Vi som til daglig jobber med smittevern i Norge er en relativ liten gruppe og er nå under hardt press. Vi jobber på alle plan, både på sykehus og ute i kommunen. Vår ekspertise om smittevern er avgjørende for at utviklingen skal gå i riktig retning.

Jeg er mektig imponert over mine smittevernkollegaer, som viser en faglig tyngde, tålmodighet og empati for alle som oppsøker oss for å få støtte og råd til å håndtere alle mulige situasjoner. Dette er inntrykket jeg har fra smittevernsarbeidet i alle deler av landet.

Det er helt sikkert mange som nå kjenner på arbeidspresset, og det er utrolig viktig å ta vare på hverandre. For meg kjennes det trygt å kunne utveksle erfaringer med så mange dyktige kollegaer. Jeg er utrolig stolt av å være en del av smitteverngjengen i Norge.

 

Og for å bruke et litt forslitt utrykk: Hold hodet kaldt og hjertet varmt.

 

Maria Vandbakk-Rüther

Leder

Smittevernforum