Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023

Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023

Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet.

Handlingsplanen har to hovedmål, åtte konkrete delmål og 37 tiltak.

Hovedmål 1: Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i helseinstitusjoner

Hovedmål 2: Bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge

 

Les handlingsplanen her