Håndhygienedagen 5. mai 2020 – Blir du med?

Håndhygienedagen 5. mai 2020 – Blir du med?

Årets tema er: Håndhygiene - ofte nok og til rett tid.

Du har kanskje høyrt det før; rett utført håndhygiene er vårt viktigaste tiltak i kampen mot infeksjonar og antibiotikaresistens i helsetenesta. Det stemmer faktisk og ikkje minst i desse korona-tider. Den nasjonale markeringa av verdens håndhygienedag er difor eit viktig bidtrag til eit betre smittevern i alle delar av helsetenesta.

Du kan delta på quiz og teste dine kunnskaper

I år er det mulig å delta på nettundervisning som også vil gjelde bruk av beskyttelsesutstyr og andre smitteverntiltak i høve covid-19.