HAI- utgjør en stor helsetrussel

HAI- utgjør en stor helsetrussel

Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i europeiske sykehus og helseinstitusjoner for eldre er estimert til 8,9 millioner per år.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner skyldes opphold eller behandling i en helseinstitusjon. Slike infeksjoner har store økonomiske kostnader og påfører pasienter og beboere lidelse, og i verste fall død. Beregninger fra European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) viser at helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus utgjør en større byrde (helsetapsjusterte leveår) enn alle andre smittsomme sykdommer som overvåkes i EU/EØS-landene. Les mer om dette på FHI sin side