Invitasjon

Leverandører på stand er en viktig og integrert del av årskonferansen - Smittevernforum og firmadeltakelsen har i alle år vært stor.

Konferansen samler erfaringsvis 200-250 deltakere fra hele landet med hovedvekt av fagpersonell som arbeider innen smittevern i sykehus og andre helseinstitusjoner.

Leverandører bidrar med kunnskap om produkter som kan gi kvalitetsforbedringer i helsetjenesten. Kjennskap til brukergrensesnittet er en forutsetning for å skape gode produkter som igjen er med på å skape forbedringer og positive endringer i helsetjenesten.

Vi anser fagkonferansen som en arena for faglig utveksling mellom leverandører og helsepersonell.

Invitasjon utstillere 2019