Invitasjon

Leverandører på stand er en viktig og integrert del av årskonferansen - Smittevernforum og firmadeltakelsen har i alle år vært stor.

Konferansen samler erfaringsvis 200-250 deltakere fra hele landet med hovedvekt av fagpersonell som arbeider innen smittevern i sykehus og andre helseinstitusjoner.

Leverandører bidrar med kunnskap om produkter som kan gi kvalitetsforbedringer i helsetjenesten. Kjennskap til brukergrensesnittet er en forutsetning for å skape gode produkter som igjen er med på å skape forbedringer og positive endringer i helsetjenesten.

Vi anser fagkonferansen som en arena for faglig utveksling mellom leverandører og helsepersonell.

Koronatiltak

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til gjeldene smittevernregler når konferansen skal gjennomføres. Vi velger foreløpig å ta høyde for at 1 meters avstandsregelen kan gjelde i oktober. I praksis betyr det at vi kan tilby færre og mindre utstillerplass enn vi ønsker. På grunn av dette, vil leverandører som fra tidligere er medlemmer bli prioritert, dersom de melder seg på innen 15.august. Dersom avstandskravet faller bort åpner vi opp for flere eller større utstillerplasser.

28.6.2021: Det er nå fullt for bestilling av stand.

Vennligst ta kontakt med Gunn Berge; gunn@fjellogfjord-konferanser.no

 

Invitasjon utstillere 2021