Fagseminar om covid-19-utbruddet

Fagseminar om covid-19-utbruddet

Folkehelseinstituttet inviterer i samarbeid med Helsedirektoratet, Legemiddelverket, og CBRNe-senteret til fagseminar om covid-19-utbruddet.

Tid: 12.mars 2020 kl. 09:00 – 17:00 (med forbehold om at tidspunktet kan bli noe endret) 

Sted: Scandic St. Olavs plass, St. Olavs plass 1, Oslo 

Formål
Gjennomgå det pågående utbruddet av covid-19; kliniske og epidemiologiske aspekter ved sykdommen, beredskap, håndtering og smitteverntiltak i primær- og spesialisthelsetjenesten ved mistenkte og påviste covid-19 tilfeller. Vi vil også bruke seminaret til å innhente tilbakemeldinger om behov og råd fra helsetjenesten og gi tid for diskusjoner om aktuelle problemstillinger.   

For mer informasjon, vennligst se her